česky slovensky polski english
Intra a Nutria - to nejlepší z přírody pro Vaše zdraví nabízí společnost Lifestyles.

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, dále jen GDPR.

Správce osobních údajů

Samuel Kaleta
Náměstí 483
340 22 Nýrsko, Czech rep.
IČO: 68794541
DIČ: CZ6112180349
tel.: (+420) 602 230 645
email: info@intra-info.net

Účely zpracování osobních údajů:

A. Pro marketingové účely

Pro účely marketingu (rozesílání nabídek, reklam apod.) neeviduji žádné údaje. Tento způsob marketingu nepoužívám, spoléhám na osvědčené “dobré zboží se chválí samo” a spokojení uživatelé se o “reklamu” postarají sami. Případní zájemci si pak tyto stránky snadno najdou sami.

B. Pro obchodní účely

Ve chvíli kdy se rozhodnete zakoupit některý z produktů nabízených na těchto webových stránkách a kliknutím na příslušné tlačítko odešlete objednávku, nebo mi svoje osobní údaje sdělíte osobně, telefonicky či SMS, eviduji tyto údaje, abych mohl zpracovat objednávku a odeslat vám objednané zboží, případně vám zasílat informační emaily. K tomuto účelu shromažďuji tyto informace:

 • jméno a příjmení
 • oslovení (pan | paní | slečna)
 • adresu doručení
 • adresu fakturační
 • telefon
 • e-mail
 • IČO, DIČ (jen v případě, že je potřebujete mít uvedené na faktuřa)
 • datum narození (jen v případě, že součástí objednávky je také registrace u společnosti Lifestyles)

Údaje jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího, realizaci obchodu včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, zaslání zboží a případné registraci u spol. Lifestyles.

C. Pro informační účely

Zákazníkům zasílám infromační emaily a to jen v mimořádných případech, zpravidla ne více než 6x ročně. Jejich zasílání lze zrušit kliknutím na příslušný odkaz, který je uveden v patičce každého informačního emailu, případně i jinou formou (žádostí v emailu, kontaktním formulři, telefonicky apod.)

Příjemci osobních údajů

Příjemci vašich osobních údajů jsou (kromě mě):

 • osoby podílející se na dodání zboží (přepravní služby apod.),
 • osoby podílející se na realizaci plateb (banky, Česká pošta apod.),
 • osoby zajišťující služby provozování e-shopu (poskytovatelé webhostingu)
 • a osoby zajišťující případné další služby v souvislosti s provozováním e-shopu.
 • V případě objednání produktů se slevou a registrací či registračního formuláře (registrace) předávám osobní údaje společnosti Lifestyles Czech Republic/Slovakia, Hlavní 131, 624 00 Brno, tel: (+420) 541 425 425, email: czech@lifestyles.net.

Předání osobních údajů v těchto případech probíhá na základě smlouvy, kterou mám s těmito osobami (společnostmi) uzavřenou.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU).

Doba uložení osobních údajů

Vaše údaje jakožto zákazníků budu zpracovávat po dobu vyřízení objednávky a dle zákona dalších deset let ode dne jejího skončení. Po této době vaše osobní údaje budu uchovávat i nadále, resp. do té doby, než odvoláte svůj souhlas se zasíláním novinek, tipů a obchodních sdělení.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud jako správce zpracovávám vaše osobní údaje, máte právo se na mne kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracovávám.

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce.
 • Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je ÚOOÚ.

Máte-li pochybnosti o tom, že vaše údaje zpracovávám v souladu se zákonem, můžete mne požádat o vysvětlení nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů.

Ochrana a zabezpečení vašich údajů

S vašimi osobními údaji budu nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou a evropskou legislativou.

Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech, nebo v mém zabezpečeném (hesla, antivir, antispyware apod) počítači, takže vaše osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a míře rizika zneužití. Údaje v listinné podobě neshromažďuji. Výjimkou jsou faktury (vydané či přijaté), které jsou uloženy na bezpečném, cizím osobám nepřístupném místě.

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel, mohu zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací a osobám, které zpracovávají moje účetnictví. Jiným subjektům je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Prohlášení správce osobních údajů

Prohlašuji, že jako správce osobních údajů svých odběratelů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů, a tedy že:

 • Zpracovávám osobní údaje svých odběratelů pouze na základě souhlasu nebo zákonného právního titulu.
 • Nepracuji s citlivými osobními údaji, tj. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu.

V Nýrsku, 25.5.2018


 
Intra, Nutria - objednávka on-line Lifestyles
LIFESTYLES Corporation

SpolupráceObchodní podmínkyGDPRMapa webu

© 2007 Samuel Kaleta.
Texty, fotografie i kód jsou chráněny autorským zákonem. Jejich použití je možné pouze se svolením autora.

Použité zdroje informací: reklamní a informační materiály firmy Lifestyles, zkušenosti uživatelů a distributorů,
encyklopedie wikipedia.org a další volně dostupné materiály. Zdroje citací jsou uvedeny v textu.
Pokud není uvedeno jinak, nejedná se zde o oficiální texty společnosti Lifestyles.
© 2007 Samuel Kaleta. All rights reserved.

Lifestyles®, Lifestyles U.S.A.®, Lifestyles CANADA®, and Lifestyles EURO® are registered trademarks.
Lifecycles™, NutriaPlus™, Harper®, Envirolife® and Intra™ are trademarks of The Lifestyles Corporation.